Zwroty

Zwroty

  1. Klient zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Przy tym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tak określonego terminu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Otrzymany przez Klienta przedmiot zamówienia ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  3. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.
  4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
  5. Otrzymana od Klienta suma pieniężna jest mu zwracana w sposób określony powyżej w punkcie 4, z tym że jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.Adres do zwrotów:

ul. Szpaków 6

43-309 Bielsko-Biała

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl